Pro veřejnost jsou dvě cesty k vakcíně:

  • u praktického lékaře : nyní neočkujeme
  • centrální objednávkový systém, objednání do centrálního systému  přes web https://crs.uzis.cz/ Rezervační systém Vám přidělí termín očkování v očkovacím centru.