Jak se u nás registrovat?
   -  Registrace k lékaři proběhne po osobní návštěvě ordinace a vyplnění  registračního lístku. Registraci je potřeba potvrdit podpisem.

Co od Vás budeme potřebovat?
   -  průkaz zdravotní pojišťovny
   -  kontakt na dosavadního praktického lékaře – postačí jméno

Nové pacienty aktuálně neregistrujeme z kapacitních důvodů.