Informace pro pacienty:

Léčebně preventivní péče

Při prevenci je kladen důraz na zjištění rizikových faktorů pro vznik aterosklerózy (ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin, vysoký krevní tlak) dále věnujeme pozornost záchytu a léčbě metabolických chorob, zejména cukrovce a vysokým hladinám krevních tuků. Důraz klademe na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsů a prostaty. Rozsah prevence se vždy odvíjí od individuálního rizika, které je stanoveno na základě vyhodnocení celkového zdravotního stavu lékařem. K objektivizaci uvedených chorob využíváme vlastní přístroje, které jsou řádně homologovány a pravidelně akreditovány.

Průvodce zdravotnickým systémem

Během naší péče o pacienty je běžné, že monitorujeme jejich zdravotní stav a průběh léčení i v případě odeslání na specializované pracoviště vč. hospitalizace.

Diabetes Mellitus 2. typu

Máme možnost pravidelně sledovat pacienty s cukrovkou 2. typu. Provádíme standartní prohlídku včetně EKG, navíc máme přístroj na měření prokrvení končetin, neboli ABI (index kotník - paže).

Řidičské oprávnění

Posuzujeme zdravotní způsobilost nutnou pro získání řidičského oprávnění

Zbrojní pas

Posuzujeme zdravotní způsobilost nutnou pro získání zbrojního pasu

Invalidní důchod

Posuzujeme zdravotní stav pro získání invalidního důchodu

Předoperační vyšetření