Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

Výpis ze zdravotní dokumentace

250,- Kč

Lékařský posudek k vystavení ŘP

500,- Kč

Periodická prohlídka na ŘP, ev. rozšíření již platného ŘP o další skupinu

350,- Kč

Mimořádná lékařská prohlídka (při zabavení ŘP)

400,- Kč

Lékařský posudek k vystavení zbrojního pasu

600,- Kč

Lékařský posudek k prodloužení zbrojního pasu

500,- Kč

Vstupní, mimořádná a výstupní prohlídka do zaměstnání

500,- Kč

Periodická preventivní prohlídka do zaměstnání

400,- Kč

Vyjádření lékaře v žádosti do domova pro seniory a dalších sociálních zařízení

200,- Kč

Vyplnění potravinářského průkazu

200,- Kč

Vyplnění pojistné události

350,- Kč

Vyplnění formuláře bolestného, jen pro vlastní pac. účely

300,- Kč

Vyplnění formuláře o snížení spol. uplatnění, jen pro vlastní pac. účely

200,- Kč

Lékařský posudek před nástupem na tábor

100,- Kč

Lékařský posudek pro vstup na školu

200,- Kč

Sportovně preventivní prohlídka

400,- Kč

Komplexní lékařské vyšetření v rozsahu hrazené prev. prohlídky

800,- Kč

Přihláška na tábor, rekreační pobyt, sportovní akci, zájmovou činnost

150,- Kč

Opis receptu, OČR, očkovacího průkazu 

50,- Kč

Výpis náhradního hlášení při ztrátě PN

50,- Kč

Aplikace nadstandartního očkování         

200,- Kč

Samoplátci testu stolice na OK   

200,- Kč

Kopie lékařských nálezů

5 Kč/ 1 strana A4